Дружеството

Всичко за АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД

Ръководство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е дружество изцяло собственост на ядрената централа АЕЦ „Козлодуй“, и е отговорно за развитието на проекта за изграждане на нови мощности на площадката в Козлодуй, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2012г. Съставът на съвета на директорите включва първия изпълнителен директор на дружеството Любен Маринов, Изпълнителния директор на централата Наско Михов и Георги Добрев.
Изпълнителен директор  е Любен Маринов, а председател на СД – Наско Михов.

Любен Маринов

Любен Маринов е магистър по „Финансов мениджмънт” от Пловдивския университет „П.Хилендарски” с дипломна работа „Финансов анализ на „АЕЦ Козлодуй“ – 2006-2008 година”.

Завършва магистърска специалност „Енергийна сигурност“ във Военна Академия „Г.С.Раковски“ гр. София, през 2017г.

Притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор от Министерство на финансите.

През 2008 г. е назначен за експерт в Отдел „Ядрена енергетика”, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” на Mинистерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Осигурявал е наблюдение върху пазарите на енергийни суровини и е изготвял анализи относно тяхното развитие. Участвал е в бюджетната процедура на МИЕ в изготвянето на „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци“ в икономическата й част, както и в подготовка и оценка на тръжни документи относно изграждането на Националното хранилище (НХРАО). Бил е секретар на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и е изготвял проектобюджета на фонда, както и е осигурявал мониторинг анализ на ефективността на разходените средства. Любен Маринов е участвал в десетки работни и технически срещи на МААЕ относно развитие на човешките ресурси, управлението на финансовия риск и управление на проекти за нови ядрени централи. Специализирал е лидерство и мениджмънт в цивилни ядрени програми в съвместна програма на Университета на Токио, Японския Атомен Форум и МААЕ през 2017г.

През юни 2012 г. е назначен за първи изпълнителен директор на новосъздаденото дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, като е отговорен за първоначалното структуриране на Проекта „Нови мощности“ и оперативното ръководство на Дружеството.

Наско Михов

Роден на 20 юли 1960 г. в гр. Ловеч. Завършва Технически университет – гр. Варна, специалност “Корабостроене”. В Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, придобива мениджърска квалификация по специалност “Микро- и макроикономика”.

Започва работа в АЕЦ “Козлодуй” през 1986 г. През годините заема длъжностите дефектоскопист, манипулант, механик, главен експерт I контур и ръководител група в реакторен цех 1-4 блок в Електропроизводство-1; главен експерт I контур в направление “Ремонт”, Централно управление; главен експерт I контур, ръководител сектор “Ремонт на вентилационни, климатични и отоплителни системи” в Електропроизводство-2; началник на отдел “Маркетинг и заявки” в дирекция “Икономика и финанси”, изпълнявал е и длъжността ръководител на управление “Търговско”.

Има допълнителни специализации по линия на МААЕ в Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Япония и др.

Бил е съветник на министъра на финансите в периода 2003 – 2005 г. Заемал е ръководни длъжности в редица компании, сред които “Публични инвестиционни проекти” ЕАД, “Топлофикация София” ЕАД, “Информационно обслужване” АД, ДП РАО и др.

Владее немски, английски и руски език.