Дружеството

Всичко за АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД

Ръководство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД е дружество изцяло собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Съгласно Решение на Министерски съвет на Република България от април 2012 г., Дружеството е отговорно за развитието на проекта за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на Козлодуй. Съставът на Съвета на директорите (СД) включва Петьо Иванов – изпълнителен директор, Алекс Нестор – председател на СД, Янко Джинков – член на СД, Валентин Николов – представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД като член на СД и Георги Добрев – член на СД.