Дружеството

Всичко за АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД

Ръководство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД е дружество изцяло собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Съгласно Решение на Министерски съвет на Република България от април 2012 г., Дружеството е отговорно за развитието на проекта за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на Козлодуй. Съставът на Съвета на директорите (СД) включва Валентин Илиев – изпълнителен директор, Георги Кирков – председател на СД, и Ивайло Иванов – член на СД.

През 1995 г. Валентин Илиев завършва Технически университет – гр. София, специалност „Ядрена енергетика”. Успешно завършва и магистратура по „Бизнес администрация” в УНСС София.

Валентин Илиев започва работа в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД през 1997 г. като старши инженер оператор в експлоатацията на Електропроизводство – 1 и последователно заема длъжностите дежурен инженер на блок, главен технолог, ръководител управление „Нови мощности”, ръководител управление „Качество”, началник отдел „Управление на ресурса” и ръководител управление „Безопасност”. В периода 2013 – 2014 г. Валентин Илиев е изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД