Дружеството

Всичко за АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД

Ръководство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е дружество изцяло собственост на ядрената централа АЕЦ „Козлодуй“, и е отговорно за развитието на проекта за изграждане на нови мощности на площадката в Козлодуй, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2012г. Съставът на съвета на директорите включва първия изпълнителен директор на дружеството Любен Маринов, Изпълнителния директор на централата Георги Кирков и Ивайло Иванов.
Изпълнителен директор  е Любен Маринов, а председател на СД – Георги Кирков.

Любен Маринов е магистър по „Финансов мениджмънт” от Пловдивския университет „П.Хилендарски” с дипломна работа „Финансов анализ на „АЕЦ Козлодуй“ – 2006-2008 година”.

Завършва магистърска специалност „Енергийна сигурност“ във Военна Академия „Г.С.Раковски“ гр. София, през 2017г.

Притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор от Министерство на финансите.

През 2008 г. е назначен за експерт в Отдел „Ядрена енергетика”, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” на Mинистерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Осигурявал е наблюдение върху пазарите на енергийни суровини и е изготвял анализи относно тяхното развитие. Участвал е в бюджетната процедура на МИЕ в изготвянето на „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци“ в икономическата й част, както и в подготовка и оценка на тръжни документи относно изграждането на Националното хранилище (НХРАО). Бил е секретар на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и е изготвял проектобюджета на фонда, както и е осигурявал мониторинг анализ на ефективността на разходените средства. Любен Маринов е участвал в десетки работни и технически срещи на МААЕ относно развитие на човешките ресурси, управлението на финансовия риск и управление на проекти за нови ядрени централи. Специализирал е лидерство и мениджмънт в цивилни ядрени програми в съвместна програма на Университета на Токио, Японския Атомен Форум и МААЕ през 2017г.

През юни 2012 г. е назначен за първи изпълнителен директор на новосъздаденото дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, като е отговорен за първоначалното структуриране на Проекта „Нови мощности“ и оперативното ръководство на Дружеството.