Участие на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД на конференцията на Булатом 2024 г. под наслов „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

5 юни 2024

На 5 юни 2024 г. в курортен комплекс „Ривиера“ край гр. Варна стартира традиционната годишна конференция на Български атомен форум. Тази година тя се провежда под мотото „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“.

В работата на конференцията участие ще вземат водещи представители на българската и световна енергетика – правителствени лица, ръководители и експерти от водещи енергийни компании, председателя на Агенцията за ядрено регулиране и водещи експерти от агенцията, представители на неправителствения сектор, медиите и т.н.

Екипът на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е представен от Председателя на Съвета на директорите Алекс Нестор, членовете Красимир Каменов, Георги Добрев и Янко Джинков, изпълнителния директор Петьо Иванов, Любен Маринов – заместник изпълнителен директор и Биляна Симеонова – директор на Дирекция „Безопасност“.

Изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД посрещна участниците в конференцията с поздравителен адрес, в който изтъкна значението на проекта за нови ядрени мощности с реактори тип AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Той подчерта, че наред с трансформацията на енергийния сектор в България възникват и редица предизвикателства, като едно от най-важните е свързано с кадровата обезпеченост на проекта. Петьо Иванов допълни, че разрешаването на кадровите предизвикателства минава през тясно и координирано сътрудничество между всички заинтересовани страни в лицето на правителствените институции, енергийните дружества, образователните институции и обществото като цяло. В заключение, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД потвърди ангажираността на проектната компания за задълбочаване на съвместните дейности с организации като Булатом, заявявайки, че съвместната работа ще даде нови перспективи и решения както за проекта за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, така и за развитието на ядрената енергетика в България като цяло.

На вниманието на всички заинтересовани страни

03 Юни. 2024 „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД обявява публична процедура, с предмет: „Предоставяне на услуга по изпълнение на комплексни дейности при провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на...

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...