02 Фев. 2024

„АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от
дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2
на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народното
събрание от 18.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г. в 17:00 ч.
Комисия ще разгледа приложената документация от началото на следващата седмица. Изискванията
към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум
два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са
доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите,
проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба
за петгодишния период от 2018 до 2022 г.