19 Ян. 2024

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за
предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с
технология АР-1000″, „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности“ ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес.

 

 Линк документи: 
 Application form 
 Invitation for expression of interest