Приключи прегледа на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

16 ян. 2018

На 16.01.2018г. Агенцията за ядрено регулиране представи очтет за дейността си пред обществото и медиите. В своя отчет АЯР уведоми, че през миналата година е приключил прегледът на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Припомняме, че „Нови мощности“ представи през 2015г. пълен комплект документи за издаване на заповед за одобряване на местоположение на ядрено съоръжение – ядрена централа. Председателят на АЯР уточни, че съгласно нормативната уредба на страната, плошадката ще бъде одобрена след като има влязло в сила Решение на МОСВ за одобряване на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда. Това решение е издадено през 2015г., но се обжалва от неправителствени организации. През ноември 2017г. „Нови мощности“ подаде във Върховен административен съд искане за предварително изпълнение на Решението на МОСВ.

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната: Информация, относно възможността...

АЕЦ Козлодуй въведе електронно обучение под формата на онлайн курсове.

АЕЦ Козлодуй въведе уеб-базирана платформа ESTRA, създадена за провеждане на специализирано електронно обучение под формата на онлайн курсове. Предвидени са два курса: "Въведение в АЕЦ Козлодуй" и "Радиационна защита". Платформата е достъпна от сайта на АЕЦ Козлодуй,...

Най-голямата енергийна компания на Китай е заявила инвестиционен интерес

China General Nuclear Power Corporation /CGN/ е заявила инвестиционен интерес към развитието на ядрената енергетика в България. Представители на компанията са провели срещи с министъра на енергетиката след като от CGN са изпратили писмо, в което са заявили, че...

Европейската Комисия с поглед към бъдещето на ядрената енергия в ЕС

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС: гарантиране сигурността на доставките, ограничаване на емисиите на парникови газове, осигуряване на конкурентни...