Ученици и преподаватели от Франция посетиха „Нови мощности“

27 ное. 2017

   На 23.11.2017г. в рамките на проект за обмен на знания ученици и преподаватели от Поливалентна гимназия „Шарл Телие“, гр. Конде-сюр-Ноаро, Франция заедно със своите партньори от Професионалната гимназия по ядрена енергетика в гр. Козлодуй посетиха „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. Целта на срещата бе обмяна на добри практики в областта на образованието, кариерното ориентиране и нуждите на трудовия пазар. По време на престоя си гостите бяха запознати с дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и получиха информация относно проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. Гостите бяха придружавани от ученици и преподаватели от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, които по-рано същия месец бяха на десетдневна производствена практика във Франция, активна подкрепа за което оказа „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и АЕЦ „Козлодуй“. Във Франция българските ученици са имали възможността да посетят включително площадката на „АЕЦ Фламанвил“, където е в процес на изграждане нов енергиен блок. В хода на посещението на френските гости в офиса на Дружеството, се проведе дискусия, на която бяха коментирани теми, засягащи връзката между ядрената енергетика, енергетиката като цяло и образованието. Учениците представиха своята работа при практическите занятия, както и своите впечатления от посещенията в България.

   Г-н Любен Маринов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, взе участие в дискусията, като постави редица въпроси и очерта основните трудности, съпътстващи жизнения цикъл на атомните централи и съоръжения. Общото мнение на присъстващите бе, че от първостепенно значение за енергетиката, а и за всеки друг отрасъл, е човешкият ресурс – в частност мотивацията, обучението, квалификацията, управлението и съхраняването на знания. В заключителната част на срещата екипът на Дружеството благодари на гостите и изрази намерение за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в областта на развитието на човешките ресурси като задължително условие и основен фактор при реализацията на всеки проект.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и NuScale Power, LLC подписаха Меморандум за разбирателство (Memorandum of Understanding) за изследване на възможността за реализиране на ядрена технология базирана на малки модулни реактори в Република България. Подписаният в края...

Изследване възможностите за пълно използване на потенциала на лицензираната площадка в АЕЦ Козлодуй

На свое заседание на 14.10.2020 г. Министерския съвет /МС/ взе решение за предприемане на подготвителни действия и проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената със Заповед № АА-04-30/21.02.2020 г. на председателя на Агенцията за ядрено...

Заповед за одобряване на площадка 2

На 21 февруари 2020г. Председателят на АЯР връчи на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД административен акт – Заповед №АА-04-30 за одобряване на площадка 2 за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа. В съответствие с националното законодателство и съгласно...

Висока международна оценка за дейностите нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

От 5 до 7 февруари 2019г. се проведе среща на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо). В срещата участва и представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Участниците във форума получиха издадените от...

Екипът на „Нови мощности“ премина специализирано обучение за реакция при наводнения

Служителите и ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД преминаха двудневно обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на...

Участие в конференция за киберсигурността в енергийната инфраструктура

На 26 октомври във Военната академия „Г. С. Раковски“ се проведе конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура“, част от Европейския месец на киберсигурността 2018. Събитието се проведе с ключовото участие...

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената енергетика“

Нови Мощности участва като ментор и подкрепа в приключилият първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте...

Честит Професионален Празник!

УВАЖАЕМИ ЕНЕРГЕТИЦИ, От името на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и лично от мое име, приемете най-сърдечни поздравления по случай професионалния празник „Ден на енергетика“! Високите цели пред Енергетиката на България изискват от нас висока гражданска и...

Съвместен семинар на Нови Мощности и Българското ядрено дружество

      В периода 11-13 май 2018 година в Парк Хотел Асарел, гр. Панагюрище се проведе съвместен семинар между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и Младежката асоциация на Българско Ядрено Дружество.      Темата на семинара беше „Ядрената енергетика – устойчиво решение...

Шест години „Нови Мощности“

Честит Празник, На днешния ден наред с Денят на Европа празнуваме и създаването на проектната компания " АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД". През 2012г. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД в изпълнение на Решение на Министерски съвет учреди проектна компания за изпълнението на проект...