За трета поредна година студенти от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ към Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ посетиха офиса на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, за да се запознаят с дейностите по проекта за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ бе последната спирка на групата, като преди това студентите бяха посетили машинната зала и командната зала на 6-ти блок, както и блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“, които са в процес на извеждане от експлоатация под ръководството на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“(ДП РАО). Екипът на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ благодари на студентите , които се включиха в посещението и на секретаря на програмата ас. Атанас Георгиев за вниманието и проявения интерес относно развитието на ядрената енергетика в България.