АЕЦ Козлодуй въведе електронно обучение под формата на онлайн курсове.

16 дек. 2016

АЕЦ Козлодуй въведе уеб-базирана платформа ESTRA, създадена за провеждане на специализирано електронно обучение под формата на онлайн курсове.

Предвидени са два курса: „Въведение в АЕЦ Козлодуй“ и „Радиационна защита“. Платформата е достъпна от сайта на АЕЦ Козлодуй, раздел „Актуално“ – „Указания за работа на ВО“ – „Организиране на обучение в управление ПиУТЦ“– „STRA Електронно обучение“, или директно от адреса на платформата. ESTRA е създадена да предостави възможност за дистанционно обучение в удобно време, както и усвояване на материала със собствено темпо.

Регистрацията става чрез заявка за обучение, която може да бъде изтеглена от сайта на платформата.

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната: Информация, относно възможността...

Най-голямата енергийна компания на Китай е заявила инвестиционен интерес

China General Nuclear Power Corporation /CGN/ е заявила инвестиционен интерес към развитието на ядрената енергетика в България. Представители на компанията са провели срещи с министъра на енергетиката след като от CGN са изпратили писмо, в което са заявили, че...

Европейската Комисия с поглед към бъдещето на ядрената енергия в ЕС

Ядрената енергетика играе ключова роля в посрещането на енергийните нужди на Европа и допринася за изпълнението на трите цели на енергийната политика на ЕС: гарантиране сигурността на доставките, ограничаване на емисиите на парникови газове, осигуряване на конкурентни...