Поздравителен адрес по случай ден на енергетика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

СКЪПИ ЕНЕРГЕТИЦИ,

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България!

В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните научно-технически постижения на поколения български енергетици, които чрез своя труд, съзидание и устременост изградиха основите на енергийната система на страната ни! Благодарение на тези няколко поколения енергийни специалисти България има своето водещо място на енергийната карта не само в региона, но и в Европа! Наред с това трябва да подчертаем и огромния професионализъм и отдаденост на днешното поколение енергетици, благодарение на които енергийната система на България функционира!

В същото време трябва внимателно да си дадем сметка за предизвикателствата пред българската енергетика, които са свързани с най-важния актив за нейния просперитет – хората.

Като единствената в момента проектна компания, натоварена с отговорната задача по управлението на проекта за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, ние вярваме, че само със съвместните ни усилия можем достойно да продължим делото на поколенията преди нас и да реализираме една идея, която е от стратегическо значение за националния просперитет!

Във връзка с това „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД пожелава на всички колеги енергетици, радетели на енергетиката в България и техните семейства крепко здраве, дръзновение и мотивация! Вярваме, че с нашите общи усилия може да постигнем бъдещи успехи, които ще подобрят енергийната сигурност на страната и ще донесат икономическо благоденствие на България!

Честит празник!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

22.06.2024 г.

Поздравителен адрес по случай ден на енергетика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ, СКЪПИ ЕНЕРГЕТИЦИ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и...

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните...

10 години „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и...

Обявление за изготвен Подробен устройствен план

АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД уведомява, че Община Козлодуй е публикувала на сайта си Уведомление за разработен Проект на Подробен устройствен план на площадка 2, одобрена за разполагане на ядрено съоръжение-ядрена...

Ден на енергетика

На 19 май 2021 г., в Ботев Парк се проведе традиционното празнично събитие по отбелязването на Деня на енергетика – професионалният празник на работещите в енергийния сектор. В тазгодишното издание за първи път „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД участва с връчването...

Участие на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД на конференцията на Булатом 2024 г. под наслов „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

На 5 юни 2024 г. в курортен комплекс „Ривиера“ край гр. Варна стартира традиционната годишна конференция на Български атомен форум. Тази година тя се провежда под мотото „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“.

В работата на конференцията участие ще вземат водещи представители на българската и световна енергетика – правителствени лица, ръководители и експерти от водещи енергийни компании, председателя на Агенцията за ядрено регулиране и водещи експерти от агенцията, представители на неправителствения сектор, медиите и т.н.

Екипът на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е представен от Председателя на Съвета на директорите Алекс Нестор, членовете Красимир Каменов, Георги Добрев и Янко Джинков, изпълнителния директор Петьо Иванов, Любен Маринов – заместник изпълнителен директор и Биляна Симеонова – директор на Дирекция „Безопасност“.

Изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД посрещна участниците в конференцията с поздравителен адрес, в който изтъкна значението на проекта за нови ядрени мощности с реактори тип AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Той подчерта, че наред с трансформацията на енергийния сектор в България възникват и редица предизвикателства, като едно от най-важните е свързано с кадровата обезпеченост на проекта. Петьо Иванов допълни, че разрешаването на кадровите предизвикателства минава през тясно и координирано сътрудничество между всички заинтересовани страни в лицето на правителствените институции, енергийните дружества, образователните институции и обществото като цяло. В заключение, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД потвърди ангажираността на проектната компания за задълбочаване на съвместните дейности с организации като Булатом, заявявайки, че съвместната работа ще даде нови перспективи и решения както за проекта за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, така и за развитието на ядрената енергетика в България като цяло.

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

На вниманието на всички заинтересовани страни

03 Юни. 2024

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД обявява публична процедура, с предмет: „Предоставяне на услуга по изпълнение на комплексни
дейности при провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от Агенцията за ядрено регулиране Площадка №2 (блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“)“
.

Настоящата публична процедура се провежда съгласно Правила за възлагане на поръчки идент.№П.ОК.010/02, приети от „АЕЦ Козлодуй –
Нови мощности“ ЕАД.
Отделните етапи в публичната процедура включват:
1. предварителен подбор;
2. разглеждане и оценка на оферти;
3. провеждане на преговори по параметрите на офертите на класираните участници, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Документацията за участие в процедурата може да намерите на следния линк: Документи процедура ОВОС 8

Допълнителна информация:

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е проектна компания, създадена в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 250/29.03.2012 г.
и Решение на Народното събрание от 29.03.2012 г., съгласно които на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е възложено да
извърши необходимите действия за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

На 25 октомври 2023 г. Министерски съвет на Република България даде своето принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“.

Съгласно Решения на Народното събрание от 12.01.2023 г. и 18.12.2023 г. е необходимо да бъдат предприети всички необходими действия
за стартиране на процедурата по ОВОС за изграждане на втори идентичен блок на утвърдената от АЯР площадка (8ми блок на АЕЦ „Козлодуй“)
-Площадка №2.

В съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД предприе дейности по стартиране
на процедурата по ОВОС чрез уведомяване за наличието на ново инвестиционно предложение за изграждане на 8ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Уведомлението е достъпно на сайта на МОСВ, на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-blok-8-na-aec-kozloduj/.

Министерството на околната среда и водите изпрати указания за подготвка на дейностите, касаещи процедурата по ОВОС, които могат да бъдат
намерени на следния линк:  https://www.moew.government.bg/bg/otgovor-na-uvedomlenie-za-investicionno-predlojenie-za-izgrajdane-na-blok-8-na-aec-kozloduj/.