„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД взе участие в младежкия Националния конкурс I4N Bulgaria

 

Три отбора премериха сили в младежкия Националния конкурс I4N Bulgaria. Финалът на състезанието се проведе на 18 май 2024 г. в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В рамките на 15 минути те представиха своите проекти и отговориха на въпросите от журито.

Проектът на тема „Хранилище за окончателно погребване на отработеното ядрено гориво от 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, разработен от Александър Георгиев, Владислав Шабански и Калоян Ботев, спечели първото място в Националния конкурс I4N Bulgaria. На второ място се класираха Антония Велчева и Николай Хрисчев с проект „Силициев карбид като алтернативен материал за обвивката на топлоотделящи елементи”. Трети завърши отборът на Ани Тоскова и Цветан Йовов с проекта „Малките модулни реактори: Иновативни решения за устойчиво енергийно производство в индустрията чрез ядрено отработено гориво”. Отборите бяха оценени от жури в състав: Любен Маринов – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, доц. Тодор Ялъмов – Стопански факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ , доц. д-р Младен Митев – Председател на Българско ядрено дружество, доц. д-р Калин Филипов – ръководител на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ-София, доц. д-р Пламен Петков – преподавател във Физически факултет на Софийски университет, Явор Андреев – председател на МА на БЯД и Димитър Стоянов – представител на Центъра за ядрени компетенции „Козлодуй”.

Изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД г-н Петьо Иванов взе участие в дискусионния панел в рамките на конкурса. Той поздрави участниците за представените от тях проекти и подчерта, че изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ изисква наличието на квалифицирани кадри, които са незаменим фактор за успешната реализация на проекта. По време на дискусията бяха разгледани примери за успешни иновативни проекти в световен мащаб, както и социално-икономическите ползи от внедряването им в ядрената област. Ядрената безопасност бе изведена като ключов аспект, който младежите трябва да имат предвид както в настоящите си проекти, така и в бъдещата си работа. В рамките на дискусията бяха обсъдени и редица предизвикателства пред ядрената индустрия, които са възможност за по-нататъшно развитие и професионална реализация.

Наред с участието на г-н Петьо Иванов, в дискусията участие от страна на Агенцията за ядрено регулиране взе г-н Цанко Бачийски, а „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД бе представен г-н Любен Маринов. Националният комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС) бе представен от секретаря на Сдружението д-р Борислав Боев, а останалите панелисти бяха доц. д-р Тодор Ялъмов – заместник-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. Деница Згурева – Директор на Технически колеж – София към ТУ-София. Дискусионният панел бе модериран от г-н Венко Стоев – заместник-председател на МА БЯД.

Състезанието е част от европейския конкурс I4N Europe на Младежката ядрена мрежа към Европейското ядрено дружество (ENS-YGN). Победителят от него ще премери сили с отбори от още 7 европейски страни на европейския финал, който ще се проведе на 27 юни 2024 г. в Националния център по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София.

 

Поздравителен адрес по случай ден на енергетика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ, СКЪПИ ЕНЕРГЕТИЦИ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и...

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните...

10 години „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и...

Обявление за изготвен Подробен устройствен план

АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД уведомява, че Община Козлодуй е публикувала на сайта си Уведомление за разработен Проект на Подробен устройствен план на площадка 2, одобрена за разполагане на ядрено съоръжение-ядрена...

Ден на енергетика

На 19 май 2021 г., в Ботев Парк се проведе традиционното празнично събитие по отбелязването на Деня на енергетика – професионалният празник на работещите в енергийния сектор. В тазгодишното издание за първи път „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД участва с връчването...