Екипът на „Нови мощности“ премина специализирано обучение за реакция при наводнения

Служителите и ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД преминаха двудневно обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи и финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Обучението се проведе на 23 и 24 ноември 2018 година в гр. Монтана, като включваше теоретична подготовка и практическа част. По време на лекционния курс бяха разгледани редица теми, свързани с аварийно планиране, превантивна дейност, поведение и действия при настъпила криза. Във втория ден на обучението на полигона на Гражданска защита – Монтана участниците имаха възможността да се запознаят както с наличното оборудване, така и с техниките за провеждане на аварийно-спасителни дейности.