Ученици и преподаватели от Франция посетиха „Нови мощности“

   На 23.11.2017г. в рамките на проект за обмен на знания ученици и преподаватели от Поливалентна гимназия „Шарл Телие“, гр. Конде-сюр-Ноаро, Франция заедно със своите партньори от Професионалната гимназия по ядрена енергетика в гр. Козлодуй посетиха „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. Целта на срещата бе обмяна на добри практики в областта на образованието, кариерното ориентиране и нуждите на трудовия пазар. По време на престоя си гостите бяха запознати с дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и получиха информация относно проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. Гостите бяха придружавани от ученици и преподаватели от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, които по-рано същия месец бяха на десетдневна производствена практика във Франция, активна подкрепа за което оказа „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и АЕЦ „Козлодуй“. Във Франция българските ученици са имали възможността да посетят включително площадката на „АЕЦ Фламанвил“, където е в процес на изграждане нов енергиен блок. В хода на посещението на френските гости в офиса на Дружеството, се проведе дискусия, на която бяха коментирани теми, засягащи връзката между ядрената енергетика, енергетиката като цяло и образованието. Учениците представиха своята работа при практическите занятия, както и своите впечатления от посещенията в България.

   Г-н Любен Маринов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, взе участие в дискусията, като постави редица въпроси и очерта основните трудности, съпътстващи жизнения цикъл на атомните централи и съоръжения. Общото мнение на присъстващите бе, че от първостепенно значение за енергетиката, а и за всеки друг отрасъл, е човешкият ресурс – в частност мотивацията, обучението, квалификацията, управлението и съхраняването на знания. В заключителната част на срещата екипът на Дружеството благодари на гостите и изрази намерение за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в областта на развитието на човешките ресурси като задължително условие и основен фактор при реализацията на всеки проект.

Заповед за одобряване на площадка 2

На 21 февруари 2020г. Председателят на АЯР връчи на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД административен акт – Заповед №АА-04-30 за одобряване на площадка 2 за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа. В съответствие с националното законодателство и съгласно...

Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 9 май 2019 година отбелязваме 7 години от създаването на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. За изминалото време много беше свършено както от ръководството и служителите на Дружеството, така и от всички други работни екипи,...

Висока международна оценка за дейностите нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

От 5 до 7 февруари 2019г. се проведе среща на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо). В срещата участва и представител на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Участниците във форума получиха издадените от...

Екипът на „Нови мощности“ премина специализирано обучение за реакция при наводнения

Служителите и ръководството на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД преминаха двудневно обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на...

Участие в конференция за киберсигурността в енергийната инфраструктура

На 26 октомври във Военната академия „Г. С. Раковски“ се проведе конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура“, част от Европейския месец на киберсигурността 2018. Събитието се проведе с ключовото участие...

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената енергетика“

Нови Мощности участва като ментор и подкрепа в приключилият първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте...

Честит Професионален Празник!

УВАЖАЕМИ ЕНЕРГЕТИЦИ, От името на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и лично от мое име, приемете най-сърдечни поздравления по случай професионалния празник „Ден на енергетика“! Високите цели пред Енергетиката на България изискват от нас висока гражданска и...

Съвместен семинар на Нови Мощности и Българското ядрено дружество

      В периода 11-13 май 2018 година в Парк Хотел Асарел, гр. Панагюрище се проведе съвместен семинар между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и Младежката асоциация на Българско Ядрено Дружество.      Темата на семинара беше „Ядрената енергетика – устойчиво решение...

Шест години „Нови Мощности“

Честит Празник, На днешния ден наред с Денят на Европа празнуваме и създаването на проектната компания " АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД". През 2012г. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД в изпълнение на Решение на Министерски съвет учреди проектна компания за изпълнението на проект...

БЕМФ представи свое виждане за Нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“.

На 20.02. 2018г. в рамките на eднодневен Национален дискусионен форум – обществено обсъждане на тема „Изграждането на АЕЦ“Белене“- целесъобразност, алтернативи, икономически модели“, организиран от Български енергиен и минен форум, д-р Иван Хиновски представи свое...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай подновяване на лиценза за експлоатация на 5-ти енергоблок

Скъпи колеги,

За нас, екипът на дружеството е огромно удоволствие да поздравим ръководството и персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за успешното удължаване на срока на експлоатация на V-и енергоблок на единствената българска ядрена централа. В продължение на 40 години Република България е член на елитния клуб от държави, използващия ядрена енергия за мирни цели. През целия този период, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не само осигурява чиста, достъпна и надеждна енергия за българските граждани и бизнес, но успя да се превърне в международно признат пример за ядрена централа с отлични показатели в областта на ядрената безопасност и прилагането на международни стандарти и добри практики. Не на последно място, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД успя да създаде и развие изключително способни специалисти в областта на ядрената енергетика, което е от решаващо значение за безопасното и ефективно функциониране на Първа Атомна.

Скъпи колеги,

Най-искрено Ви пожелаваме през следващите години не само да съумеете да съхраните досегашните постижения, да постигнете същия успех с 6-ти енергоблок, както и да участвате активно в изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.

Пожелаваме Ви също така успех в нелеката задача да съхраните, поддържате и задълбочите знанията на новото поколение ядрени инженери и енергетици.

С уважение,

ЕКИПЪТ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ- НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

гр. Козлодуй 2017 г.

Върховен съд отхвърли поредна незаконосъобразна жалба

След извънреден и последен съдебен контрол пред Върховен административен съд не бяха открити пороци на законосъобразно проведената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ...

Решение за изработването на Подробен устройствен план

Днес 13.08.2019г. на редовно заседание, Общински съвет- Козлодуй взе единодушно решение, с което разреши изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“по искане на...

Представяне на процедурата по ОВОС на Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом

Екологът на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД – г-жа Биляна Симеонова взе участие в Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом, под патронажа на Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, в периода 5 юни- 7 юни 2019г., гр.Варна,...

Петчленен състав на ВАС постанови законосъобразност на ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй“

Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите срещу Решение №1-1/2015 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрена оценката за въздействие на околната среда във връзка с осъществяване на инвестиционно предложение „Изграждане на...

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ представи доклад относно Конвенцията по ядрена безопасност

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД подготви и предостави на Агенцията за ядрено регулиране информация относно подготовката на Осми национален доклад на Република България по Конвенцията за ядрена безопасност, в рамките на своите компетенциите. Информацията съдържа...

Депутат от Европейския парламент с настояване да се изгради VII блок на АЕЦ „Козлодуй“

Виждането на българския евродепутат Ангел Джамбазки, че България има нужда от нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“, беше отразено в редица български медии. Г-н Джамбазки заяви: „Защитавам АЕЦ в Козлодуй не само защото това е нашето последно...

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД с представяне в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС

Козлодуй е един от седемте града в България, в които се провеждат официални събития от програмата на българското председателство на ЕС. На 19 юни 2018 г. АЕЦ „Козлодуй“ бе домакин на изнесено заседание на работната група* „Атомни въпроси“ към Съвета на Европа. В него...

МОСВ одобри ОВОС на нова ядрена мощност в Козлодуй

Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 27.01.2015г. е взето  положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен на страницата на МОСВ и заключението в него е, че няма да настъпят...

Община Козлодуй подкрепя Проекта за нови ядрени мощности в Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  на Община Козлодуй ГЛАСУВА РЕШЕНИЕ № 419 с което прие Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Общински съвет, Козлодуй изразява своята категорична подкрепа за...

Приключи прегледа на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

На 16.01.2018г. Агенцията за ядрено регулиране представи очтет за дейността си пред обществото и медиите. В своя отчет АЯР уведоми, че през миналата година е приключил прегледът на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“....

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната:

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност както с оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и с изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

С решение на МС от 11 април 2012 Министерски съвет се дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, с което се поставя началото на проекта. Със същото решение е даден мандат на Министъра на енергетиката да внесе в Министерски съвет доклад по реда на специален закон ЗБИЯЕ за вземане на „решение по същество“ и доклад относно правно- организационната форма за осъществяване на проекта. Подготовката и внасянето на доклад по чл. 45 от ЗБИЯЕ са свързани с извършване на широкообхватни оценки в периода на предпроектното проучване, на които да се базира вземането на информирано решение. Обхватът на предпроектните проучвания е фокусиран върху две основни алтернативи

– изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и

изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

В тази връзка в периода 2012-2015г. са възложени и извършени следните проучвания, анализи и оценки, базирани на гореописаните алтернативи:

1. Изследване и определяне местоположението на предпочетената площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащи територии;

2. Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

3. Изготвяне на Задание за обхвата и съдържанието на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и въз основа на него Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

4. Извършване на „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от Българска академия на науките.

5. Изготвяне на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и опорен план по смисъла на чл.125 от Закона за устройство на територията за целите на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

     Целта на извършените проучвания и изследвания е да се оцени както статуса на всяка от четирите предложени алтернативи за площадка, така и технико- икономическите характеристики и въздействието на проекта върху околната среда и човешкото здраве. Резултатите от няколкогодишните проучвания доказват по безспорен начин, че са налице технологични, инженерни и икономически възможности за използване на това оборудване проекта в АЕЦ Козлодуй. Изследванията се фокусират върху всички характеристики, които могат да бъдат важни за безопасността при външни природни явления и техногенни събития, като се отчитат и евентуални допълнителни инженерни мероприятия, необходими за да се подготви площадката да приеме ядреното съоръжение по двете предложени технически алтернативи- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор. Наред с поръчаното оборудване – модел AES-92, разгледаните „нови“ модели, влизащи в ограничителните критерии на Решението на Министерски съвет, са AES-2006 на Атомстройекспорт, AP 1000 на Уестингхаус и ATMEA-1 на Митсубиши/Арева.

      След оценката на предложените площадки за най- перспективна е избрана Площадка 2 в съответствие с регламентиран от АЯР критериален апарат, отчитащ характеристиките на предложените площадки. В допълнение на горепосоченото, експертна група от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Проектната компания, утвърди резултатите от извършените изследвания за определяне на местоположението на новото ядрено съоръжение и предложи предпочитана площадка, която да бъде одобрена от председателя на АЯР. Освен това, следвайки препоръките на регулаторния орган и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и с оглед осигуряване на експертна и безпристрастна оценка на изводите от извършените изследвания на потенциалните площадки за разполагане на ядрено съоръжение, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД възложи на Българската академия на науките извършаването на повторна „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която потвърди извършените изследвания, т. е – предложената площадка е подходяща за разполагане както на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и на проект по изцяло нова технология III или III+. Резултатите от оценката на въздействието върху околната среда, описани и анализирани в Доклада по ОВОС, също еднозначно потвърждават възможността за реализиране на проекта в съответствие с двете алтернативи. Данните от предпроектните проучвания са използвани за подготовка на документите за издаване на заповед от председателя на АЯР, с която да бъде одобрена предпочетената площадка. Основният документ, на който се базира преценката на регулаторния орган е Предварителния отчет за анализ на безопасността/ПОАБ/, в който отново са разгледани и оценени равностойно двете технически алтернатриви- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

    В допълнение на гореизложеното през юли месец 2017г. в „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД е получено писмо от председателя на АЯР, съгласно което, след извършения обстоятелствен фактически и технически преглед на представените документи в рамките на производството по издаване на горепосочената заповед „няма констатирани бележки, които да възпрепятстват издаването на заповед за одобряване на избраната площадка за строителство на ядрено съоръжение- ядрена централа“. В настоящият момент Решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено инвестиционното предложение за изграждането на нова ядрена мощност се обжалва пред ВАС, което всъщност е и единствената пречка за издаване на заповедта от председателя на АЯР.

    В заключение, Дружеството информира, че съгласно нормативната уредба на Република България към настоящия момент е единствената компания, което развива ядрен проект в страната. Налице е объркване или неразбиране в българската и международна общност, касаещо дейността на дружеството и по-точно, че същото е било създадено да изгражда единствено и само американския модел АП 1000. Този модел бе само една алтернатива, която след изтичане на акционерното споразумение и последвалия банкрут на Уестингхаус е практически трудно осъществима.

   Използването на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на произведеното, заплатеното и доставено оборудване за два ядрени острова технология AES 92 е напълно инженерно, технологично и технически възможно съгласно най-високите изисквания за безопасност, като предимствата на площадката и наличната инфраструктура в АЕЦ „Козлодуй“ са безспорни. Проектът за нова ядрена мощност в Козлодуй се разглежда единствено за неговата икономическа рентабилност и значение на националната сигурност и икономика.

Върховен съд отхвърли поредна незаконосъобразна жалба

След извънреден и последен съдебен контрол пред Върховен административен съд не бяха открити пороци на законосъобразно проведената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ...

Решение за изработването на Подробен устройствен план

Днес 13.08.2019г. на редовно заседание, Общински съвет- Козлодуй взе единодушно решение, с което разреши изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“по искане на...

Представяне на процедурата по ОВОС на Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом

Екологът на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД – г-жа Биляна Симеонова взе участие в Международния ядрен форум, организиран от Сдружението Булатом, под патронажа на Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, в периода 5 юни- 7 юни 2019г., гр.Варна,...

Петчленен състав на ВАС постанови законосъобразност на ОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй“

Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите срещу Решение №1-1/2015 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрена оценката за въздействие на околната среда във връзка с осъществяване на инвестиционно предложение „Изграждане на...

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ представи доклад относно Конвенцията по ядрена безопасност

„АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД подготви и предостави на Агенцията за ядрено регулиране информация относно подготовката на Осми национален доклад на Република България по Конвенцията за ядрена безопасност, в рамките на своите компетенциите. Информацията съдържа...

Депутат от Европейския парламент с настояване да се изгради VII блок на АЕЦ „Козлодуй“

Виждането на българския евродепутат Ангел Джамбазки, че България има нужда от нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“, беше отразено в редица български медии. Г-н Джамбазки заяви: „Защитавам АЕЦ в Козлодуй не само защото това е нашето последно...

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД с представяне в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС

Козлодуй е един от седемте града в България, в които се провеждат официални събития от програмата на българското председателство на ЕС. На 19 юни 2018 г. АЕЦ „Козлодуй“ бе домакин на изнесено заседание на работната група* „Атомни въпроси“ към Съвета на Европа. В него...

МОСВ одобри ОВОС на нова ядрена мощност в Козлодуй

Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 27.01.2015г. е взето  положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен на страницата на МОСВ и заключението в него е, че няма да настъпят...

Община Козлодуй подкрепя Проекта за нови ядрени мощности в Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  на Община Козлодуй ГЛАСУВА РЕШЕНИЕ № 419 с което прие Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Общински съвет, Козлодуй изразява своята категорична подкрепа за...

Приключи прегледа на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

На 16.01.2018г. Агенцията за ядрено регулиране представи очтет за дейността си пред обществото и медиите. В своя отчет АЯР уведоми, че през миналата година е приключил прегледът на документацията, свързана с одобряване на площадка за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“....