Ученици и преподаватели от Франция посетиха „Нови мощности“

   На 23.11.2017г. в рамките на проект за обмен на знания ученици и преподаватели от Поливалентна гимназия „Шарл Телие“, гр. Конде-сюр-Ноаро, Франция заедно със своите партньори от Професионалната гимназия по ядрена енергетика в гр. Козлодуй посетиха „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. Целта на срещата бе обмяна на добри практики в областта на образованието, кариерното ориентиране и нуждите на трудовия пазар. По време на престоя си гостите бяха запознати с дейността на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и получиха информация относно проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй. Гостите бяха придружавани от ученици и преподаватели от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, които по-рано същия месец бяха на десетдневна производствена практика във Франция, активна подкрепа за което оказа „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и АЕЦ „Козлодуй“. Във Франция българските ученици са имали възможността да посетят включително площадката на „АЕЦ Фламанвил“, където е в процес на изграждане нов енергиен блок. В хода на посещението на френските гости в офиса на Дружеството, се проведе дискусия, на която бяха коментирани теми, засягащи връзката между ядрената енергетика, енергетиката като цяло и образованието. Учениците представиха своята работа при практическите занятия, както и своите впечатления от посещенията в България.

   Г-н Любен Маринов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, взе участие в дискусията, като постави редица въпроси и очерта основните трудности, съпътстващи жизнения цикъл на атомните централи и съоръжения. Общото мнение на присъстващите бе, че от първостепенно значение за енергетиката, а и за всеки друг отрасъл, е човешкият ресурс – в частност мотивацията, обучението, квалификацията, управлението и съхраняването на знания. В заключителната част на срещата екипът на Дружеството благодари на гостите и изрази намерение за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в областта на развитието на човешките ресурси като задължително условие и основен фактор при реализацията на всеки проект.

Поздравителен адрес по случай ден на енергетика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ, СКЪПИ ЕНЕРГЕТИЦИ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и...

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Поздравителен адрес по случай деня на енергетика

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД има честта и удоволствието да Ви поздрави по случай професионалния празник на енергетиците в България! В този празничен ден е редно да отдадем заслужено уважение и признателност за безспорните...

10 години „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и...

Обявление за изготвен Подробен устройствен план

АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД уведомява, че Община Козлодуй е публикувала на сайта си Уведомление за разработен Проект на Подробен устройствен план на площадка 2, одобрена за разполагане на ядрено съоръжение-ядрена...

Ден на енергетика

На 19 май 2021 г., в Ботев Парк се проведе традиционното празнично събитие по отбелязването на Деня на енергетика – професионалният празник на работещите в енергийния сектор. В тазгодишното издание за първи път „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД участва с връчването...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай подновяване на лиценза за експлоатация на 5-ти енергоблок

Скъпи колеги,

За нас, екипът на дружеството е огромно удоволствие да поздравим ръководството и персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за успешното удължаване на срока на експлоатация на V-и енергоблок на единствената българска ядрена централа. В продължение на 40 години Република България е член на елитния клуб от държави, използващия ядрена енергия за мирни цели. През целия този период, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не само осигурява чиста, достъпна и надеждна енергия за българските граждани и бизнес, но успя да се превърне в международно признат пример за ядрена централа с отлични показатели в областта на ядрената безопасност и прилагането на международни стандарти и добри практики. Не на последно място, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД успя да създаде и развие изключително способни специалисти в областта на ядрената енергетика, което е от решаващо значение за безопасното и ефективно функциониране на Първа Атомна.

Скъпи колеги,

Най-искрено Ви пожелаваме през следващите години не само да съумеете да съхраните досегашните постижения, да постигнете същия успех с 6-ти енергоблок, както и да участвате активно в изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.

Пожелаваме Ви също така успех в нелеката задача да съхраните, поддържате и задълбочите знанията на новото поколение ядрени инженери и енергетици.

С уважение,

ЕКИПЪТ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ- НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

гр. Козлодуй 2017 г.

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност

Следвайки политиката на прозрачност, публичност и навременна информираност на обществото и всички заинтересовани страни, както и във връзка с някои публикации и становища в медиите, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ предоставя следната:

Информация, относно възможността за реализиране на нова ядрена мощност както с оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и с изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

С решение на МС от 11 април 2012 Министерски съвет се дава принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, с което се поставя началото на проекта. Със същото решение е даден мандат на Министъра на енергетиката да внесе в Министерски съвет доклад по реда на специален закон ЗБИЯЕ за вземане на „решение по същество“ и доклад относно правно- организационната форма за осъществяване на проекта. Подготовката и внасянето на доклад по чл. 45 от ЗБИЯЕ са свързани с извършване на широкообхватни оценки в периода на предпроектното проучване, на които да се базира вземането на информирано решение. Обхватът на предпроектните проучвания е фокусиран върху две основни алтернативи

– изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и

изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

В тази връзка в периода 2012-2015г. са възложени и извършени следните проучвания, анализи и оценки, базирани на гореописаните алтернативи:

1. Изследване и определяне местоположението на предпочетената площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащи територии;

2. Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

3. Изготвяне на Задание за обхвата и съдържанието на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и въз основа на него Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;

4. Извършване на „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от Българска академия на науките.

5. Изготвяне на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и опорен план по смисъла на чл.125 от Закона за устройство на територията за целите на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

     Целта на извършените проучвания и изследвания е да се оцени както статуса на всяка от четирите предложени алтернативи за площадка, така и технико- икономическите характеристики и въздействието на проекта върху околната среда и човешкото здраве. Резултатите от няколкогодишните проучвания доказват по безспорен начин, че са налице технологични, инженерни и икономически възможности за използване на това оборудване проекта в АЕЦ Козлодуй. Изследванията се фокусират върху всички характеристики, които могат да бъдат важни за безопасността при външни природни явления и техногенни събития, като се отчитат и евентуални допълнителни инженерни мероприятия, необходими за да се подготви площадката да приеме ядреното съоръжение по двете предложени технически алтернативи- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор. Наред с поръчаното оборудване – модел AES-92, разгледаните „нови“ модели, влизащи в ограничителните критерии на Решението на Министерски съвет, са AES-2006 на Атомстройекспорт, AP 1000 на Уестингхаус и ATMEA-1 на Митсубиши/Арева.

      След оценката на предложените площадки за най- перспективна е избрана Площадка 2 в съответствие с регламентиран от АЯР критериален апарат, отчитащ характеристиките на предложените площадки. В допълнение на горепосоченото, експертна група от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Проектната компания, утвърди резултатите от извършените изследвания за определяне на местоположението на новото ядрено съоръжение и предложи предпочитана площадка, която да бъде одобрена от председателя на АЯР. Освен това, следвайки препоръките на регулаторния орган и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и с оглед осигуряване на експертна и безпристрастна оценка на изводите от извършените изследвания на потенциалните площадки за разполагане на ядрено съоръжение, „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД възложи на Българската академия на науките извършаването на повторна „Независима верификация на резултатите и оценките, получени при изследване и определяне местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която потвърди извършените изследвания, т. е – предложената площадка е подходяща за разполагане както на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“, така и на проект по изцяло нова технология III или III+. Резултатите от оценката на въздействието върху околната среда, описани и анализирани в Доклада по ОВОС, също еднозначно потвърждават възможността за реализиране на проекта в съответствие с двете алтернативи. Данните от предпроектните проучвания са използвани за подготовка на документите за издаване на заповед от председателя на АЯР, с която да бъде одобрена предпочетената площадка. Основният документ, на който се базира преценката на регулаторния орган е Предварителния отчет за анализ на безопасността/ПОАБ/, в който отново са разгледани и оценени равностойно двете технически алтернатриви- максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор.

    В допълнение на гореизложеното през юли месец 2017г. в „АЕЦ Козлодуй- Нови мощности“ ЕАД е получено писмо от председателя на АЯР, съгласно което, след извършения обстоятелствен фактически и технически преглед на представените документи в рамките на производството по издаване на горепосочената заповед „няма констатирани бележки, които да възпрепятстват издаването на заповед за одобряване на избраната площадка за строителство на ядрено съоръжение- ядрена централа“. В настоящият момент Решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено инвестиционното предложение за изграждането на нова ядрена мощност се обжалва пред ВАС, което всъщност е и единствената пречка за издаване на заповедта от председателя на АЯР.

    В заключение, Дружеството информира, че съгласно нормативната уредба на Република България към настоящия момент е единствената компания, което развива ядрен проект в страната. Налице е объркване или неразбиране в българската и международна общност, касаещо дейността на дружеството и по-точно, че същото е било създадено да изгражда единствено и само американския модел АП 1000. Този модел бе само една алтернатива, която след изтичане на акционерното споразумение и последвалия банкрут на Уестингхаус е практически трудно осъществима.

   Използването на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на произведеното, заплатеното и доставено оборудване за два ядрени острова технология AES 92 е напълно инженерно, технологично и технически възможно съгласно най-високите изисквания за безопасност, като предимствата на площадката и наличната инфраструктура в АЕЦ „Козлодуй“ са безспорни. Проектът за нова ядрена мощност в Козлодуй се разглежда единствено за неговата икономическа рентабилност и значение на националната сигурност и икономика.

Информационно съобщение

19 Фев. 2024 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД обявява инвестиционно предложение за...

Информационно съобщение

16 Фев. 2024 В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за...

Пет компании подадоха заявления по обявена покана за проявяване на интерес за изграждане на нови ядрени мощности от страна на „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“

02 Фев. 2024 „АЕЦ Козлодуй Нови мощности" ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2 на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в...

Информационно съобщение

19 Ян. 2024 В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за...

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец юни 2023 г. стартира изпълнението на сключения на 29 март т.г. от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД договор с „Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД – клон България“ (Westinghouse Energy Systems LLC Bulgarian Branch) за предоставяне на услуги за първоначални...

Aктуализиран проект на Подробен устройствен план

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД информира заинтересованите страни, че Община Козлодуй е публикувала в своя сайт актуализиран проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на територията, определена за изграждане на нова ядрена...

Успешно се изпълняват дейностите по Решението по ОВОС за нова ядрена мощност в Козлодуй

Стартираха дейностите за внедряване на мониторинговата мрежа на площадката, одобрена за разполагане на новите ядрени блокове в АЕЦ „Козлодуй“. Екипът от консорциума „МГУ- Енергоинженеринг“ ДЗЗД, избран да изпълни дейностите, трябва да изгради периметрова, пробоотборна...

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД продължава с изпълнението на императивно поставените задължения, условия и мерки, заложени в Заповедта на Агенцията за ядрено регулиране за утвърждаване на площадката за нова ядрена мощност и Решението по ОВОС....

Агенцията за ядрено регулиране с важни стъпки за развитието на кадрите в ядрения сектор в България

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) предприе важни стъпки за развитието на човешките ресурси и управлението на знанията в ядрения сектор в България. Като част от дейностите, свързани с инициирането на Междуведомствена работна група в началото на месец август 2021 г.,...

Подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България

Категорична подкрепа за развитието на ядрената енергетика в България изразиха Индустриалния клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и Българското ядрено Дружество (БЯД). В писма, изпратени до председателя на Народното събрание и представителите на водещите политически сили,...