Kметовете от Северозападния регион искат изграждането на нова ядрена мощност на площадката на AEЦ „Козлодуй“

Изпълнителният директор на „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности” ЕАД,  Любен Маринов, присъства на открита дискусия на тема „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” – перспективи за развитие на Северозападен планов район”, която се проведе на 20.06.2013г. в Заседателната зала на Община Козлодуй.

Срещата бе организирана по инициатива на Румен Маноев – кмет на гр. Козлодуй. Присъстваха представители на областните администрации във Враца и Монтана, на общините Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Хайредин, Лом, Кнежа, Вълчедръм, общински съветници, Георги Гьошев от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Присъстващите се обединиха около мнението, че с провеждането на тази среща и с декларираните намерения се цели да се препотвърди и пред новите управляващи твърдото убеждение на местните власти в Северозападния регион, че трябва да продължат дейностите по реализирането на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, което е наложително с оглед ускоряването на икономическото и социално развитие на района.

Kметовете от Северозападния регион искат изграждането на нова ядрена мощност на площадката на AEЦ „Козлодуй“

Изпълнителният директор на „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности” ЕАД,  Любен Маринов, присъства на открита дискусия на тема „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” – перспективи за развитие на Северозападен планов район”, която се проведе на 20.06.2013г. в Заседателната зала на Община Козлодуй.

Срещата бе организирана по инициатива на Румен Маноев – кмет на гр. Козлодуй. Присъстваха представители на областните администрации във Враца и Монтана, на общините Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Хайредин, Лом, Кнежа, Вълчедръм, общински съветници, Георги Гьошев от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Присъстващите се обединиха около мнението, че с провеждането на тази среща и с декларираните намерения се цели да се препотвърди и пред новите управляващи твърдото убеждение на местните власти в Северозападния регион, че трябва да продължат дейностите по реализирането на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, което е наложително с оглед ускоряването на икономическото и социално развитие на района.