3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Ядреният горивен цикъл е с голяма продължителност (няколко десетилетия) и обхваща три основни етапа:
 
- начален етап, включващ  добив на уранова руда, преработка, пурификация и концентрация, производство на горивни таблетки и тяхното компоноване в топлоотделящи елементи;
- използване на горивото за производство на електроенергия (облъчване на горивото в активната зона на реактора);
- краен етап, включващ междинно съхранение на отработеното гориво, преработка на отработеното гориво и управление на радиоактивните отпадъци.

Page 3 of 3

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.