3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Ядрена енергия, околна среда, устойчиво развитие

Ядрената енергетика може да отговори на конкуриращите се световни императиви за намаляване на емисиите с парников ефект, икономическо развитие и енергийна сигурност:

- Ядрената енергия е ключов фактор за постигането  на  екологично чисто развитие в световен мащаб.  В момента, с помощта на ядрените енергийни технологии се произвежда около 15% от електроенергията в света и  всяка година се спестява изхвърлянето на повече от два милиарда тона въглероден диоксид или 20% от глобалните емисии на CO2 от енергетиката;
- Урановите резерви и ресурси са в изобилие;
- Ядрената енергетика осигурява надеждни доставки на електроенергия на достъпна цена;
- Ядрената енергетика е съвместима с трите стълба на устойчивото развитие: икономически просперитет, защита на околната среда и социална справедливост.

Знаете  ли, че:

Иконата на Грийнпийс и създател на „Теорията Гея” проф. Джеймс Лавлок, идеологически лидер на движението за съхранение на екосистемата на планета Земя, в предговор към книгата „Еколозите за ядрена енергия” на Бруно Комби,  написа:

„Изкопаемите горива като въглища, нефт и газ, масивно замърсяват атмосферата на Земята (CO, CO2, SOX, NOX...), предизвиквайки киселинни дъждoве и променяйки глобалния климат чрез увеличаване на парниковия ефект, докато ядрената енергия не участва в тези замърсявания и представя добре обосновани екологични предимства.

Възобновяемите енергии (слънчева, вятърна) не са способни да осигурят количествата енергия, необходими на населението в развиващите се и развитите страни, затова ядрената енергия е в действителност единствената чиста и безопасна енергия, способна да защити планетата през XXI век.”

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.