3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Работна среща в Мадрид

„На 28 и 29 ноември 2012г. експерти от „АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД и „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД посетиха офиса на WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN S.A.U. в Мадрид, Кралство Испания, във връзка с провеждането на работни срещи по изпълнението на договор с предмет „Изготвяне на технико-икономически анализ за изграждането на нов ядрен енергоблок на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.