3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Лицензиране

Процесът на лицензиране на новата ядрена мощност на "Площадка Козлодуй" стартира на 13 декември 2012г., когато  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД внесе в Агенцията за ядрено регулиране искане за разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка), по реда на чл. 33, ал.1, т.1 и чл. 15, ал.4, т.1 на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, чл. 34, 35, 36 на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта е получаване на разрешение за избор на площадка и последващо одобрение на избраната площадка.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.