3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

“АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД получи разрешение за избор на площадка на ядрено съоръжение

На 28 август 2013 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране („АЯР“) д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Издаденото разрешение е в отговор на постъпилото писмено заявление от страна на дружеството на 13.12.2012 година, с което на практика се стартира техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа.

Подаденото заявление е част от процедурата по изпълнение на решение на Министерския съвет от 11 април 2012 г., с което бе дадено принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.

В полученото разрешение се уточняват задълженията на “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД, свързани с избора на площадка за ново ядрено съоръжение. Те включват осигуряване изпълнението на инженерните проучвания и изследвания, необходими за разработване на проектните основи и оценките на безопасността и впоследствие за одобряване на избраната площадка.
Издаденото разрешение е в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия и изискванията на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.
Изборът на площадка е първата стъпка от техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа. Следващата стъпка е одобряване на избраната площадка от Председателя на АЯР.

http://www.bnra.bg/bg/news/20130828

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.