3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Приключиха срещите за обществено обсъждане в Република Румъния

От 18 до 20 ноември 2014 г. на територията на Република Румъния бяха организирани три срещи за обществено обсъждане на Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), процес стартирал през 2012 г. с решение на Министерски съвет на Република България за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Срещите бяха проведени в градовете Дабулени, Крайова и в столицата - град Букурещ по искане на Министерството на околната среда и климатичните промени на Република Румъния в съответствие с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.
По време на обществените обсъждания бяха представени кратки презентации на Доклада по ОВОС и на провеждания в АЕЦ „Козлодуй“ радиоекологичен мониторинг на околната среда.
На срещите присъстваха представители на компетентните органи на двете държави, представители на местната власт, организации от неправителствения сектор и заинтересуваната общественост, които изказаха своите въпроси и становища, свързани с реализацията на инвестиционното предложение. Експертите от екипа, изготвил Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда, както и специалистите от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” и АЕЦ „Козлодуй” отговориха на поставените въпроси.
Срещите бяха проведени с любезното съдействие на местните власти на град Дабулени и град Крайова, и на Университета по екология в град Букурещ.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.